ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. <ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ>

Σεπ 8 2017 11:47 πμ

Κατηγορία διαβούλευσης: Υγεία

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ  Γ.Ν. <ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ>

Τα σχόλια θα γίνονται αποκλειστικά μέσα από τον ιστοτόπο της 7ης ΥΠΕ.

Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης θα είναι επτά (7) ημέρες.

Πληροφορίες: Οικονομοπούλου Μάρθα

Τηλ.: 2813 408858

Comments powered by Disqus

file Name ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Επιστροφή