7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Διοίκηση 7ης ΥΠΕ

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης).

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στεγάζεται στο Ηράκλειο Κρήτης και έχει υπό την εποπτεία της τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία της Κρήτης. Επίσης σχεδιάζει και ελέγχει το όλο υγειονομικό σύστημα της Κρήτης, υπό την καθοδήγηση του Υπουργείου Υγείας. Ο ρόλος της συνεπώς είναι:

  • Η εποπτεία του υγειονομικού συστήματος υγείας
  • Ο έλεγχος των μονάδων υγείας
  • Η παρακολούθηση και ο σχεδιασμός δράσεων, για την αναβάθμιση της φροντίδας υγείας
  • Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
  • Η πρόώθηση της αγωγής και προαγωγής υγείας
  • Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, για το συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών κατευθύνσεων
  • Η συστηματική καταγραφή των εισροών και των εκροών κάθε μονάδος υγείας