Διοίκηση 7ης ΥΠΕ

Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης).

Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, στεγάζεται στο Ηράκλειο Κρήτης και έχει υπό την εποπτεία της όλο το υγειονομικό σύστημα της Κρήτης. Σε αυτήν ανήκουν όλες οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ήτοι τα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, οι ΤΟΜΥ και οι λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Επίσης συντονίζει και ελέγχει  τα νοσοκομεία, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρρυθμη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος, σε όλα τα επίπεδα φροντίδας (πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο, τριτοβάθμιο). Ο ρόλος της συνεπώς είναι:

  • Η εποπτεία του υγειονομικού συστήματος υγείας
  • Ο έλεγχος των μονάδων υγείας
  • Η παρακολούθηση και ο σχεδιασμός δράσεων, για την αναβάθμιση της φροντίδας υγείας
  • Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
  • Η πρόώθηση της αγωγής και προαγωγής υγείας
  • Η συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, για το συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών κατευθύνσεων
  • Η συστηματική καταγραφή των εισροών και των εκροών κάθε μονάδος υγείας

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ