Οδηγίες για Επιστημονικές Εκδηλώσεις που διοργανώνονται απο Κλινικες Νοσοκομειων με Επιχορηγήσεις απο διάφορους φορείς.

Μαϊ 21 2019 2:31 μμ

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οικονομική διαχείριση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, όπως αυτές αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Λογαριασμού του ΕΛΚΕΑ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Αρχείο: Οδηγίες ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ-1.docx

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ