7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη 2.868 θέσεων για τη στελέχωση των ΤΟ.Μ.Υ.

Αυγ 4 2017 2:17 μμ

Υλοποιώντας το όραμα για αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών σε καθολική και ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες δομές, σε ασφαλή και ποιοτική υγειονομική φροντίδα και σε αξιόπιστες υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας, δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ), η με τη με Αριθμ. Πρωτ.: A2β/Γ.Π.οικ. 60261/03.08.2017 Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας. Η συγκεκριμένη προκήρυξη περιλαμβάνει 2.868 θέσεις εργασίας, ιατρικού και μη προσωπικού, με τις οποίες θα στελεχωθούν οι Τοπικές Μονάδες Υγείας.

Ειδικότερα, πρόκειται για συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, οι οποίες δύνανται να ανανεωθούν. Από τις ανωτέρω θέσεις οι 300 αφορούν στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης. Συγκεκριμένα:
 100 θέσεις ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
 25 θέσεις ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 50 θέσεις ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
 50 θέσεις ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 25 θέσεις ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 50 θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:59 και η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει με την πάροδο της 15ης  Σεπτεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).

Για περισσότερες Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ. 

Αρχείο: Δελτίο Τύπου αναλυτικά.

Επιστροφή