Εθελοντισμός

Η 7η ΥΠΕ (ΥΠΕ Κρήτης), θεωρώντας δεδομένη την αξία του εθελοντισμού, προχωράει στη δημιουργία αρχείου εθελοντών που θα προσφέρουν υπηρεσίες στις μονάδες υγείας της 7ης ΥΠΕ (Κρήτης). 

Κατεβάστε την αίτηση

Υποβάλλετε την αίτηση

Μεταφορτώστε τις παρουσιάσεις της εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο (18-20/11/2013)

Μεταφορτώστε τις παρουσιάσεις της εκπαίδευσης στα Χανιά (02-05/03/2014)