Διαβούλευση για την Ψυχική Υγεία στην Κρήτη, Προτάσεις - Προοπτικές, Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013

Οκτ 14 2013 2:21 μμ

"Διαβούλευση για την Ψυχική Υγεία στην Κρήτη, Προτάσεις - Προοπτικές", Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013, ώρες 09.30 - 15.00, αίθουσα Καστελλάκη του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου"

To πρόγραμμα της ημερίδας στον σύνδεσμο:

Πρόγραμμα ημερίδας

Η πρόσκληση για την ημερίδα:

Πρόσκληση ημερίδας

Οι παρουσιάσεις της ημερίδας:

Παρουσιάσεις ημερίδας

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ