Ενεργοποίηση πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού για τον Β κύκλο αιτήσεων (Αιτήσεις από 26/4 έως 7/5 και ώρα 12.00)

Tags: ΛΟΙΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ

Απρ 23 2021 10:01 πμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης του λοιπού , πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού (Β' Κύκλος αιτήσεων).

«Η πλατφόρμα για την υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού, θα ενεργοποιηθεί την Μ. Δευτέρα 26-04-2021, στις 12:00 μ.μ, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 07-05-2021, στις 12:00 μ.μ.»

Οι συμπληρωματικές αιτήσεις αφορούν συγκεκριμένες ειδικότητες και για συγκεκριμένες δομές, όπου έχει εξαντληθεί η λίστα εγγεγραμμένων υποψηφίων, όπως αριθμούνται στην ιστοσελίδα loipoepikouriko.moh.gov.gr στην θέση "Οδηγίες Συμπλήρωσης αίτησης" και συγκεκριμένα στον πίνακα ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ και ΘΕΣΕΩΝ». O πίνακας επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση μόνο για την 7η ΥΠΕ Κρήτης. 

Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στον διαδικτυακό τόπο loipoepikouriko.moh.gov.gr για την κατάθεση των αιτήσεων τους και για περισσότερες πληροφορίες.

Αρχείο: Σύνολο δομών και θέσεων 7η ΥΠΕ Κρήτης

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ