Ενημέρωση για μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού τη χρονική περίοδο από 1.07.2022 μέχρι 31.8.2022

Ιουν 16 2022 9:56 πμ

Ενημέρωση για μετακινήσεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού τη χρονική περίοδο από 1.07.2022 μέχρι 31.8.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αρχείο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ