Παράταση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετακίνησης προσωπικού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5015/2023 έως 31.12.2024

Μαϊ 1 2024 3:12 μμ

Παράταση της με αρ. πρωτ. 50361/20-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μετακίνηση Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Λοιπού προσωπικού, δυνάμει της με αρ. πρωτ. Γ4β/οίκ.28906/19.05.2023 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, στους φορείς παροχών υπηρεσιών υγείας αρμοδιότητας της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού και εικοστού πρώτου του Ν.5015/2023, όπως αυτές παρατάθηκαν έως 31.12.2024, με το αρ. 106 του Ν. 5079/2023.

Οι αιτήσεις : 

ΑΙΤΗΣΗ METAKINHΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ METAKINHΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Πρόσκληση αναλυτικά

Αρχείο: Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ