Πίνακες κατάταξης λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών (για Αιτήσεις 18/12 εώς και 22/12/2020)

Δεκ 28 2020 2:46 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοινώνονται σήμερα Δευτέρα 28/12/2020 οι πίνακες με την κατάταξη ανά φορέα,κλάδο,σειρά προτίμησης και σύνολο μορίων του λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών για τις αιτήσεις 18-22 Δεκεμβρίου 2020

Προσοχή! Αφορά αποκλειστικά τις αιτήσεις από 18/12 εώς και 22/12/2020   (2020D)

Σημείωση:

Οί πίνακες αναρτώνται χωρίς προσωπικά δεδομένα. Ο αριθμός πρωτοκόλλου έχει σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) αμέσως μετά την κατάθεση της αίτησης κάθε υποψήφιου/ας στην προσωπική του ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν είναι δυνατή η είσοδος στην ιστοσελίδα κατάθεσης των αιτήσεων από τους υποψήφιους/ες

Οι πίνακες αναλυτικά (μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση στον πίνακα με Ctrl+F) :

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΥΕ με ανάλυση μορίων 24-12-2020  

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΔΕ με ανάλυση μορίων 24-12-2020

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΤΕ με ανάλυση μορίων 24-12-2020

Πίνακες κατάταξης ανά φορέα για κατηγορία ΠΕ με ανάλυση μορίων 24-12-2020

Συγκεντρωτική κατάσταση ανά φορέα για όλες τις κατηγορίες συνοπτικός 24-12-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 7980 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις όσον αφορά την μοριοδότηση υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημέρων (λήξη ημερομηνίας υποβολής ένστασης 12/01/2021). 

Στο συνημμένο αρχείο παρακάτω η αίτηση ενστάσεων.

Αρχείο: Ένσταση λοιπού επικουρικού

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ