Πολιτική Κατά της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

Ιουν 7 2024 2:15 μμ

Πολιτική Κατά της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία και Διαχείρισης Εσωτερικών Καταγγελιών για σχετικά περιστατικά στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και τις μονάδες ευθύνης της

Στο συννημμένο αρχείο αναλυτικά

Αρχείο: Πολιτική Κατά της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ