Συγκεντρωτικός Κατάλογος Υποψηφίων Ειδικευμένων Ιατρών και Οδοντιάτρων Κλάδου Ε.Σ.Υ

Μαρ 12 2021 3:46 μμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης σήμερα, Παρασκευή 12/3/2021 τον αυτοματοποιημένο κατάλογο υποψηφίων σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα  και τις προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης  δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης  πλην της συνέντευξης, που αφορά θέσεις  ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.5333/05-02-2020 (Τρίτη Ορθή Επανάληψη),  απόφαση του Υπουργείου Υγείας  με θέμα «’Εγκριση  για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου ΕΣΥ» για  Νοσοκομεία και Π.Φ.Υ αρμοδιότητας 7ης Υ.Πε. Κρήτης.

Αρχείο: Συγκεντρωτικός Κατάλογος Υποψηφίων

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ