Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Αιτήσεων Νοσηλευτών/τριων για τη λήψη Ειδικότητας στη Δημόσια Υγεία/Κοινοτική Νοσηλευτική

Αυγ 28 2020 8:51 πμ

Αναρτούμε σήμερα Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020, στον ιστότοπο της 7ης Υ.Πε. Κρήτης, την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη σαράντα τριών (43) θέσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών /τριων Δημόσιας Υγείας /Κοινοτικής Νοσηλευτικής, εκ των οποίων οι τριάντα τέσσερις (34) θέσεις αναφέρονται σε υποψήφιους/ες που δεν εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα και οι εννέα (9) θέσεις αφορούν ενδιαφερόμενους/ες που εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα.

Υποβολή Αιτήσεων : από Πέμπτη  27-08-2020    έως  Τέταρτη  09-09-2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση : .

Αναλυτικά η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο συνημμένο αρχείο.

Γ6αΓ.Π. 39226 (ΦΕΚ 2656) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Νομος 4715/2020

Ν.4690/2020

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Αρχείο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ