ΝΕΟ!!! Ενεργοποίηση πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού για τον Δ κύκλο αιτήσεων (Αιτήσεις από 30/11 έως 7/12 και ώρα 15.00)

Ανακοίνωση για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το έτος 2022 (Αιτήσεις από 22/11 έως 22/12/2021)

Συγκρότηση Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτημάτων υπάλληλων του Ιδιωτικού Τομέα περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου

Συγκρότηση Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτημάτων υπάλληλων του Δημοσίου περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής Αιτήσεων Νοσηλευτών για τη λήψη ειδικοτήτων

Νοε 9 2021 2:32 μμ

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη εβδομήντα πέντε (75) θέσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών /τριων για τη λήψη ειδικότητας :

α) Νοσηλευτικής Ψυχική Υγείας,

β) Γεροντολογικής Νοσηλευτικής,

γ) Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων,

δ) Παθολογικής Νοσηλευτικής,

ε) Νοσηλευτικής Παίδων και

ζ) Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής .

Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων  : Τρίτη 09 Νοέμβριου 2021 έως Δευτέρα  22 Νοέμβριου 2021 

Η Υποβολή των  Αιτήσεων θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : noseidikotita@hc-crete.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΑ51611  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ν.4690_2020 (2)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (ΜΟΝΙΜΟΙ)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 (ΙΔΟΧ)

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ