Ανάρτηση αυτοματοποιημένων καταλόγων υποψηφίων για θέσεις Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ Π.Φ.Υ

Μαϊ 18 2023 10:21 πμ

Αναρτούμε στον ιστότοπο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, σήμερα ημέρα Πέμπτη 18 Μαΐου 2023 τους  αυτοματοποιημένους καταλόγους  των υποψηφίων με σειρά κατάταξης, ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ  για θέσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ)  της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την  αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 (5η Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Οι κατάλογοι στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

Αρχείο: Αυτοματοποιημένοι Κατάλογοι Υποψηφίων

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ