7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πληροφορίες για τη λειτουργία των Το.Μ.Υ.

Μαϊ 3 2018 12:09 μμ

Η Το.Μ.Υ. (Τοπική Μονάδα Υγείας) είναι η βάση του συστήματος υγείας και το πρώτο σημείο επαφής στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στελεχώνεται από ομάδα υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) της οποίας έργο της είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής και ποιοτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, καθώς και οι δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στην κοινότητα.

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και στελεχώνονται από γενικούς ιατρούς ή/και παθολόγους, παιδιάτρους, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό.

 Διαδικασία εγγραφής – Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου (δίδεται από ΤΟΜΥ).

2. Ταυτότητα ή διαβατήριο

3. Α.Μ.Κ.Α.

4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση

  • Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του, προσκομίζοντας επιπλέον Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας.
  • Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος εμπίπτει στις κατηγορίες που προβλέπει η υπ’ αριθ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/2016 (ΦΕΚ 908/τ.Β΄/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», η διαδικασία εγγραφής γίνεται με την επίδειξη των δικαιολογητικών που προβλέπει η εν λόγω ΚΥΑ. 

Ωράριο λειτουργίας

Οι ΤΟΜΥ δουλεύουν σε πρωινή και απογευματινή βάρδια. Τα πρωινά ραντεβού είναι από τις 8.00 έως τις 15.00 και τα απογευματινά από τις 14.00 έως τις 21.00. Όλοι οι γιατροί της ΤΟΜΥ εργάζονται ορισμένες μέρες πρωί και ορισμένες μέρες απόγευμα.  Με τον τρόπο αυτό υπάρχει ευελιξία στη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών.

 Τι παρέχει συμπερασματικά η ΤΟΜΥ και ο οικογενειακός ιατρός:

Ο οικογενειακός ιατρός και η ομάδα υγείας διαχειρίζεται χρόνια προβλήματα υγείας που τυχόν υπάρχουν (πχ υπέρταση, διαβήτης, ΧΑΠ, κατάθλιψη), παρακολουθεί την ανάπτυξη των παιδιών και φροντίζει για τον εμβολιασμό τους,  ρυθμίζει και συνταγογραφεί τη φαρμακευτική αγωγή σας (ωστόσο αποσπασματική αντιγραφή συνταγών σε ασθενείς που δεν παρακολουθούνται στη μονάδα, δεν είναι δυνατή), προγραμματίζει τις τακτικές προληπτικές εξετάσεις (πχ μαστογραφία, test PAP), προάγει συνολικά την υγεία σας (πχ διακοπή καπνίσματος), παραπέμπει σε άλλες υπηρεσίες του συστήματος υγείας όταν χρειάζεται, αντιμετωπίζει επείγοντα προβλήματα υγείας όταν αυτά δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά, παρέχει κατ’οίκον φροντίδα υγείας όταν αυτή χρειάζεται.

Επίσης, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινωνική Λειτουργό της ΤΟΜΥ για παροχή συμβουλευτικής, διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, ασφαλιστικούς φορείς, βοήθεια στην έκδοση επιδομάτων, κτλ.

 Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου.

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν οικογενειακό ιατρό

Μετεγγραφή σε οικογενειακό ιατρό άλλης ΤΟΜΥ ή δημόσιας μονάδας Π.Φ.Υ. εντός του Το.Π.Φ.Υ. επιτρέπεται μία (1) φορά ανά έτος.

Μετεγγραφή σε οικογενειακό ιατρό ΤΟΜΥ ή άλλης δημόσιας μονάδας Π.Φ.Υ. άλλου Το.Π.Φ.Υ. εκτός όμορου, επιτρέπεται δύο (2) φορές ανά έτος υγείας

Η εγγραφή στην ΤΟΜΥ και στον οικογενειακό ιατρό/παιδίατρο εξασφαλίζει τη συνέχεια στη φροντίδα υγείας, κάτι που με τη σειρά του είναι απαραίτητο για την ποιοτική και ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Η εγγραφή στην ΤΟΜΥ δεν επιφέρει καμιά υποχρέωση στον χρήστη των υπηρεσιών. Η εγγραφή στην ΤΟΜΥ δεν αποτελεί προϋπόθεση για να πάει κάποιος σε νοσοκομείο ή άλλο κέντρο υγείας ή σε ιδιώτη.

Αίτηση μετεγγραφής σε άλλη ΤΟΜΥ, πιο κοντά στον τόπο κατοικίας γίνεται με μία απλή υπεύθυνη δήλωση στην ΤΟΜΥ όπου έγινε αρχικά η εγγραφή.

Αλλαγή οικογενειακού ιατρού στην ίδια ΤΟΜΥ γίνεται με μία απλή υπεύθυνη δήλωση.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Το.Μ.Υ.ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

·         1η Τοπική Μονάδα Υγείας Ηρακλείου, διεύθυνση Σπιναλόγκας και Αποστόλου Παύλου 22,  Τ.Κ. 71201.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2813.403880,  email:  1tomyher at hc-crete.gr

·         2η Τοπική Μονάδα Υγείας Ηρακλείου, διεύθυνση Μιχαήλ Βελισσαρίου και Αρκονήσου,  Νέα  Αλικαρνασσός,  Τ.Κ. 71408.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2810.246668,  email:   2tomyher at hc-crete.gr

·         3η Τοπική Μονάδα Υγείας Ηρακλείου, διεύθυνση Ούλαφ Πάλμε 34, ΤΚ 71409.

Τηλέφωνο : 2810-214580email:   3tomyher at hc-crete.gr

·         4η Τοπική Μονάδα Υγείας Ηρακλείου, Διεύθυνση: Υακίνθου 9.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2810-373143, 2810-319670,  email:   4tomyher at hc-crete.gr

·         Το.Μ.Υ. Μαλεβιζίου,  διεύθυνση Ρόδων και Κοιμήσεως Θεοτόκου Γάζι, T.K. 71414.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2810.371895,  email: tomymaleviziou at hc-crete.gr

·         Τo.Μ.Υ. Χερσονήσου, διεύθυνση  Φιλικής Εταιρείας 11, Χερσόνησος, Τ.Κ. 70014.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 28970.29402, emailtomyherson at hc-crete.gr

 Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

·         1η Το.Μ.Υ. Ρεθύμνου, διεύθυνση Ζαμπελίου 32 Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74132

Τηλεφωνικό Κέντρο: 28310.20081 email: 1tomyreth at hc-crete.gr

Περιφερειακή Ενότητα Xανίων

1η Τοπική Μονάδα Υγείας Χανίων, διεύθυνση Ι. Καποδίστρια  και  Σ. Δραγούμη, Τ.Κ. 73133.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 28210.26110 email: 1tomychania at hc-crete.gr

2η Τοπική Μονάδα Υγείας Χανίων , διεύθυνση Ι. Καποδίστρια  και  Σ. Δραγούμη, Τ.Κ. 73133.

Τηλεφωνικό Κέντρο: 28210.08351 email2tomychania at hc-crete.gr

Περιφερειακή Ενότητα Λασίθιου

·        Το.Μ.Υ. Σητείας, διεύθυνση :  Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3,  Ξηροκαμάρες, Σητεία, Τ.Κ. 72300 (εντός του κτιρίου του ΓΝ-ΚΥ Σητείας),

Τηλέφωνο: 28433-40230 email: tomysitias at hc-crete.gr

Επιστροφή