Χάρτης Υγείας Κρήτης

Tags: Χάρτης Υγείας

Αναλυτικός χάρτης (όλες οι Μονάδες Υγείας)

Κάντε κλικ στο κατάλληλο τετράγωνο του χάρτη, ώστε να γίνει μεγένθυση

Χάρτης Δημόσιων Νοσοκομείων της Κρήτης


Προβολή Νοσοκομεία Κρήτης σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Χάρτης Kέντρων Υγείας της Κρήτης (αστικά)


Προβολή Μονάδες Υγείας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Χάρτης Κέντρων Υγείας της Κρήτης (επαρχία)


Προβολή Κέντρα Υγείας σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Χάρτης Περιφερειακών Ιατρείων της Κρήτης


Προβολή Περιφερειακά Ιατρεία σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους. Σημειώνεται ότι οι ενδείξεις θέσεων των Περιφερειακών Ιατρείων είναι προσεγγιστικές.

Όλες οι δημόσιες Mονάδες Yγείας της Κρήτης


Προβολή 7η ΥΠΕ Κρήτης σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ