Φαρμακευτικά Τμήματα Νοσοκομείων

Η παρούσα πλατφόρμα επιτρέπει την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των φαρμακευτικών τμημάτων, καθώς ενημερώνει αυτόματα όλα τα φαρμακευτικά τμήματα για πιθανό πρόβλημα ενός φαρμακείου (πχ ελλείψεις υλικών) και επιτρέπει την γρήγορη ανταλλαγή απόψεων/λύσεων, καθώς οι πληροφορίες ανταλλάσσονται άμεσα και προς όλους τους εμπλεκόμενους. Ταυτόχρονα επιτρέπει (αν ο συντονιστής φαρμακοποιός το κρίνει σκόπιμο) και την άμεση ενημέρωση των διοικήσεων σε πιθανές ελλείψεις υλικών. Η ενημέρωση των συναδέλφων δεν απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση της πλατφόρμας, καθώς στέλνονται emails και SMS στα κινητά τηλέφωνα που έχουν πιστοποιηθεί.

Για να έχετε πρόσβαση στο σύστημα πρέπει να πιστοποιηθείτε...

Η απευθείας πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται πληκτρολογόντας στον browser τη διεύθυνση http://www.hc-crete.gr/φαρμακεια (είναι η διεύθυνση που τώρα είστε) ή http://www.hc-crete.gr/farmakeia. Αν θέλετε, πατήστε ταυτόχρονα Ctrl+D για να προσθέσετε τη σελίδα στα αγαπημένα του φυλλομετρητή σας.