7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Οδηγίες για ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Μαϊ 21 2019 2:31 μμ

Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οικονομική διαχείριση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, όπως αυτές αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Λογαριασμού του ΕΛΚΕΑ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Αρχείο: Οδηγίες ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ-1.docx

Επιστροφή