ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόγραμμα προβολής αποκλειστικών νοσοκόμων (έκδοση για πολίτη - μονάδες υγείας)

Έχει γίνει από 08/03/2024 ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων για τον κατάλογο 2024 - Αιτήσεις Νοεμβρίου 2023

Σημείωση:  Λόγω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) τα αποτελέσματα φαίνονται με τους αριθμούς πρωτοκόλλου

Για όσους/ες δεν γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου να επικοινωνούν με το ΚΕΠΥΚΑ στα τηλ. 2813-404460

Eπιλογή μονάδας υγείας:(C) Δ/νση Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 2013-2024 , email: informatics@hc-crete.gr