ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόγραμμα προβολής αποκλειστικών νοσοκόμων (έκδοση για πολίτη - μονάδες υγείας)

Έχει γίνει από 06/04/2021 ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων (με ορθή επανάληψη στις 7/4/2021) για τον κατάλογο 2021 - Αιτήσεις Νοεμβρίου 2020

Σημείωση:  Λόγω του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) τα αποτελέσματα φαίνονται με τους αριθμούς πρωτοκόλλου

Για όσους/ες δεν γνωρίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου να επικοινωνούν με το ΚΕΠΥΚΑ στα τηλ. 2813-404460, 434, 421

Eπιλογή μονάδας υγείας:(C) Δ/νση Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 2013-2021 , email: informatics@hc-crete.gr