ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021.Πορείες γιατρών Περιφερειακών /Ιατρείων

Περιφεριακό Ιατρείο  Γωνιών : 8: 30-14: 00: 7,14,21 Αστυράκι : 8: 30-14: 00:    10,30  Αϊδονοχώρι:  Καμαράκι-Καμαριώτης:  14,24  

Περιφεριακό Ιατρείο  Ζωνιανών :  8: 30-14: 00: 8,16,22,28   Αξός : 8: 30-14: 00: 17,27   Λιβάδα:  8: 30-14: 00: 14  Βενί:  8: 30-14 : 00: 24 

Περιφεριακό Ιατρείο  Λιβαδίων : 8: 30-14: 00: 2,7,15,21,28 Κάλυβος: 8,22 Κράνα: 3,10,24 Αγίου Ιωάννης: 1,13