Δραστηριότητες

Δραστηριότητες που γίνονται από το Κέντρο Υγείας Ανωγείων.

  • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

    Μάρτιος 2018 και μέχρι τον τρέχοντα μήνα.

    Πολιτική ποιότητας: Το Κέντρο Υγείας Ανωγείων εφαρμόζει Σύστημα Δαιχείρισης Ποιότητας ΙSO 9001-20015, πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS. .

    Πρόγραμμα του ΚΥ Α … more