Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ανώγεια Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 74051 
Τηλέφωνο: 28340-31208 
Fax: 
28340-31300 
URL: 
https://www.hc-crete.gr/ky-anogeia 
Email: kyanogeion@hc-crete.gr

Φόρμα επικοινωνίας