Πορείες

Προγραμματισμός για τις Πορείες που γίνονται στα Περιφερειακά Ιατρεία και στα Εξεταστήρια τους.