7η ΥΠΕ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ


Εισαγωγή στοιχείων πιστοποίησης για προβολή κατάστασης των τιμολογίων προμηθευτών του νοσοκομείου

Προσοχή:
1. Ο τρόπος αυτός επικοινωνίας είναι ο πλέον ενδεδειγμένος, προκειμένου να υπάρχει ανακούφιση στην εξυπηρέτηση και στην τηλεφωνική επικοινωνία με το λογιστήριο του νοσοκομείου μας.
2. Όλα τα πεδία πιστοποίησης είναι υποχρεωτικά!.
3. Απαγορεύεται ρητώς η άσκοπη χρήση της παρούσας φόρμας. Παράνομη χρήση διώκεται ποινικώς.
4. Η προβολή της κατάστασης των τιμολογίων σας γίνεται με βάση το έτος έκδοσης τους.
5. Η προβολή και η κατάσταση των τιμολογίων είναι online

 

Στοιχεία πιστοποίησης:

Νοσοκομείο ενδιαφέροντος:
* Επιλογή του νοσοκομείου για το οποίο θέλετε να δείτε το status των τιμολογίων
Κωδικός προμηθευτή:
* Ο κωδικός αριθμός που έχετε πάρει από το λογιστήριο του νοσοκομείου
 
Κωδικός περιοχής:
* Μόνο νούμερα, οπωσδήποτε ακριβώς 5
   
Έτος έκδοσης τιμολογίων:
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ):
* Μόνο νούμερα, οπωσδήποτε ακριβώς 9
   
Εισάγετε τους παραπάνω χαρακτήρες, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι είστε άνθρωπος
* Εισάγετε τα αγγλικά γράμματα που βλέπετε, χωρίς κενά
 
 

Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι: 3.215.16.238

©2011 Δ/νση Πληροφορικής 7ης ΥΠΕ