Εργαζόμενοι στο τμήμα/κλινική: ΜΟΝΑΔΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ-ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(Η ταξινόμηση είναι ανά κατηγορία και μετά κατά ονοματεπώνυμο)

ΟΝΟΜΑΕιδικότηταΒαθμίδαΚατηγορία
ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ
ΔΡΟΣΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ
ΚΟΝΤΟΠΟΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ