Εργαζόμενοι στο τμήμα/κλινική: ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(Η ταξινόμηση είναι ανά κατηγορία και μετά κατά ονοματεπώνυμο)

ΟΝΟΜΑΕιδικότηταΒαθμίδαΚατηγορία
ΜΑΥΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ -ΤΡΙΩΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ