Εύρεση εργαζόμενου/ων στο νοσοκομείο "Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου"


ΣΣ. (1) Απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερις (4) χαρακτήρες για να γίνει αναζήτηση.
       (2) Δεν πρέπει να βάζετε τόνους
       (3) η εύρεση γίνεται σε οποιοδήποτε τμήμα του ονοματεπωνύμου