Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο μας ΔΕΝ εφημερεύει...