Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής

 

 


Το Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής βρίσκεται στο χωριό Αγία Φωτεινή του δήμου Αμαρίου στο νομό Ρεθύμνου και εποπτεύεται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Αρχισε να λειτουργεί στις 3/10/1989 και σε αυτό υπάγονται τα περιφερειακά ιατρεία:
 • Π.Ι. Μέρωνα

 • Π.Ι. Φουρφουρά

 • Π.Ι. Νιθαύρεως

 • Π.Ι. Πρασσών

 • Εξυπηρετεί 7192 άτομα σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011.

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Διεύθυνση:
  Αγία Φωτεινή Αμαρίου, Τ.Κ. 74061
  Τηλέφωνο: 28333-40000 έως 28333-40011
  Fax:
  28330-22246
  URL:
  http://www.hc-crete.gr/ky-agiafoteini
  Email: kyagiasfoteinis@hc-crete.gr

  Προσβασιμότητα
  Το Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής εποπτεύεται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Το πλησιέστερο νοσοκομείο είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο απέχει 31 Km με μέσο χρόνο πρόσβασης 40 λεπτά.
  Κάλυψη υπηρεσιών υγείας του ΚΥ
  Το Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης του, ο οποίος ανέρχεται σε 7192 άτομα. Γεωγραφικά, στην περιοχή ευθύνης του εντάσσονται οι δήμοι:
  Αμαρίου (Δημοτικά Διαμερίσματα: Αποστόλων, Θρόνου, Καλογέρου, Βισταγής, Μοναστηρακίου, Αμαρίου, Μέρωνα, Ελενών, Γερακαρίου, Βρυσών, Άνω Μέρους, Φουρφουρά, Κουρουτών, Βιζαρίου, Πλατανίων, Λαμπιωτών,Πετροχωρίου, Νιθαύρεως, Λοχριάς, Πλατάνου, Αποδούλου, Αγίου Ιωάννη, Αγίας Παρασκευής, Παντανάσσης, Βωλεώνων και Πατσού ), Ρεθύμνου (Δημοτικά Διαμερίσματα: Πρασιών, Σελλίου, Χρομοναστηρίου και Ρουσσοσπιτίου).

  Προσφερόμενες Υπηρεσίες
  Στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής λειτουργούν ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων για την προσφορά πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει εποπτικά τα ιατρεία που λειτουργούν στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής και το αντίστοιχο ωράριο λειτουργίας.
   
  Ιατρείο Ωράριο Λειτουργίας*
  Παθολογικό Ωράριο 8πμ έως 2μμ και Ενεργής Εφημερίας 
  Παιδιατρικό Ωράριο 8πμ έως 2μμ 
  Χειρουργικό
  Περιποιήσεις, Συρραφές, Αλλαγές Τραυμάτων και Αλλαγές Καθετήρων
   
  Ιατρείο Έκτακτων Περιστατικών Ωράριο 8πμ έως 2μμ και Ενεργής Εφημερίας 
  Γενικής Ιατρικής Ωράριο 8πμ έως 2μμ και Ενεργής Εφημερίας 

  * Ενεργής Εφημερίας: Υπάρχει φυσική παρουσία του προσωπικού επί 24ώρου βάσεως
    Μικτή Εφημερία: Υπάρχει φυσική παρουσία του προσωπικού μέχρι τις 12μμ και μετά παραμένει σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και σε περιοχή άμεσης πρόσβασης στο ΚΥ σε περίπτωση ανάγκης
    Εφημερία Ετοιμότητας: Υπάρχει φυσική παρουσία του προσωπικού μέχρι τις 2μμ και μετά παραμένει σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και σε περιοχή άμεσης πρόσβασης στο ΚΥ σε περίπτωση ανάγκης.


  Στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής δεν λειτουργεί Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας. Επίσης, στα Τακτικά Ιατρεία του Κέντρου Υγείας δεν λειτουργεί σύστημα ορισμού ραντεβού. Τα εργαστήρια που λειτουργούν στο Κέντρο Υγείας είναι: Μικροβιολογικό(μία φορά ανά εβδομάδα) και Ακτινολογικό(τρεις φορές ανά μήνα).

  Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πραγματοποιούνται επίσης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας κατ' οίκον επισκέψεις. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται από γιατρούς ή από επισκέπτες υγείας, μαίες, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ του Κέντρου Υγείας σε άτομα που είναι κατακεκλιμένα ή δεν μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο Υγείας λόγω κατάκλισης, κινητικών προβλημάτων ή/και μη ύπαρξης συγγενικών προσώπων. Από το Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής προσφέρονται επίσης υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας. Πρόκειται για κατ' οίκον επισκέψεις που πραγματοποιούνται από νοσηλευτές/τριες του Κέντρου Υγείας για παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών σε άτομα που χρήζουν κατ' οίκον νοσηλευτικής φροντίδας.

  Ανθρώπινο Δυναμικό
  Στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής δραστηριοποιείται ιατρικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:
  • Γενικός Ιατρός
  • Παιδίατρος
  • Παθολόγος
  • Αγροτικός Ιατρός
  Υποστηρικτικό έργο προσφέρει ένα σύνολο άλλων επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής. Ειδικότερα, οι ειδικότητες που υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας είναι:
  • Επισκέπτης/τρια Υγείας
  • Νοσηλευτής/τρια
  • Παρασκευαστής
  • Ραδιολόγος/Ακτινολόγος