Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου

 

 


Το Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου βρίσκεται στο χωριό Άνω Βιάννος του δήμου Βιάννου στο νομό Ηρακλείου και εποπτεύεται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Αρχισε να λειτουργεί στις 21/6/1989 και σε αυτό υπάγονται τα περιφερειακά ιατρεία:
 • Π.Ι. Αρβης

 • Π.Ι. Εμπάρου

 • Π.Ι. Πεύκου

 • Π.Ι. Κερατόκαμπου

 • Π.Ι. Ψαρής Φοράδας

 • Εξυπηρετεί 5533 άτομα σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011.

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Διεύθυνση:
  Άνω Βιάννος Βιάννου, Τ.Κ. 70004
  Τηλέφωνο: 28953-40000
  Fax:
  28950-22669
  URL:
  http://www.hc-crete.gr/ky-viannos
  Email: kyanoviannou@hc-crete.gr

  Προσβασιμότητα
  Το Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου εποπτεύεται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Το πλησιέστερο νοσοκομείο είναι το Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας, το οποίο απέχει 39,4 Km με μέσο χρόνο πρόσβασης 44 λεπτά.
  Κάλυψη υπηρεσιών υγείας του ΚΥ
  Το Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον πληθυσμό ευθύνης του, ο οποίος ανέρχεται σε 5533 άτομα. Γεωγραφικά, στην περιοχή ευθύνης του εντάσσονται οι δήμοι:
  Βιάννου (Δημοτικά Διαμερίσματα: Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου, Χόνδρου, Βαχού, Αμιρά, Αγίου Βασιλείου, Εμπάρου, Μάρθας, Μιλλιαράδων, Ξενιάκου, Κερατόκαμπου Άνω Βιάννου, Καψάλη Άνω Βιάννου, Δέρματος Χόνδρου, Καπουλά Άνω Βιάννου, Καστριού Χόνδρου, Πευκομουρίου Άνω Βιάνου, Κέντρων Άνω Βιάννου, Σκούρου Άνω Βιάννου, Πεύκου, Κεφαλοβρυσίου, Κάτω Σύμης, Καλαμίου και Συκολόγου).

  Προσφερόμενες Υπηρεσίες
  Στο Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου λειτουργούν ιατρεία διαφόρων ειδικοτήτων για την προσφορά πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει εποπτικά τα ιατρεία που λειτουργούν στο Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου και το αντίστοιχο ωράριο λειτουργίας.
   
  Ιατρείο Ωράριο Λειτουργίας*
  Γενικής Ιατρικής/Παθολογικό Ωράριο 8πμ έως 2μμ και Ενεργής Εφημερίας 
  Γυναικολογικό/Μαιευτικό Ωράριο 7πμ έως 3μμ 
  Παιδιατρικό Ωράριο 8πμ έως 2μμ και Ενεργής Εφημερίας 
  Ιατρείο Έκτακτων Περιστατικών
  (Λειτουργεί αίθουσα Μικροεπεμβάσεων και Αποστείρωσης)
  Ενεργή Εφημερία 
  Άλλο Ιατρείο
  (Υπέρτασης)
   

  * Ενεργής Εφημερίας: Υπάρχει φυσική παρουσία του προσωπικού επί 24ώρου βάσεως
    Μικτή Εφημερία: Υπάρχει φυσική παρουσία του προσωπικού μέχρι τις 12μμ και μετά παραμένει σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και σε περιοχή άμεσης πρόσβασης στο ΚΥ σε περίπτωση ανάγκης
    Εφημερία Ετοιμότητας: Υπάρχει φυσική παρουσία του προσωπικού μέχρι τις 2μμ και μετά παραμένει σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και σε περιοχή άμεσης πρόσβασης στο ΚΥ σε περίπτωση ανάγκης.


  Στο Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου λειτουργεί Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας. Επίσης, στα Τακτικά Ιατρεία του Κέντρου Υγείας δεν λειτουργεί σύστημα ορισμού ραντεβού. Τα εργαστήρια που λειτουργούν στο Κέντρο Υγείας είναι: Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό.

  Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πραγματοποιούνται επίσης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας κατ' οίκον επισκέψεις. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται από γιατρούς ή από επισκέπτες υγείας, μαίες, κοινωνικούς λειτουργούς κτλ του Κέντρου Υγείας σε άτομα που είναι κατακεκλιμένα ή δεν μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο Υγείας λόγω κατάκλισης, κινητικών προβλημάτων ή/και μη ύπαρξης συγγενικών προσώπων.

  Ανθρώπινο Δυναμικό
  Στο Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου δραστηριοποιείται ιατρικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:
  • Γενικός Ιατρός σε θέση Αγροτικού
  • Γενικός Ιατρός
  • Οδοντίατρος
  • Παιδίατρος
  • Παθολόγος
  Υποστηρικτικό έργο προσφέρει ένα σύνολο άλλων επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται στο Κέντρο Υγείας Άνω Βιάννου. Ειδικότερα, οι ειδικότητες που υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας είναι:
  • Μαιευτής/Μαία
  • Παρασκευαστής
  • Ραδιολόγος/Ακτινολόγος
  • Νοσηλευτής/τρια