Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας

 

 


Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας βρίσκεται στην πόλη Ιεράπετρα του δήμου Ιεράπετρας στο νομό Λασιθίου. Άρχισε να λειτουργεί στις 31/12/1955. Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας υπάγονται τα περιφερειακά ιατρεία:
 • Π.Ι. Πρίνας

 • Π.Ι. Κάτω Χωριού

 • Π.Ι. Μαλλών

 • Π.Ι. Μύρτους

 • Π.Ι. Σχινοκαψάλων

 • Π.Ι. Γρα Λυγιάς

 • Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό.
  Διοικητής/υποδιοικητής:  Καλλιονάκης Εμμανουήλ.


  Συνοπτικά Απολογιστικά Στοιχεία 2022
  Συνοπτικά Απολογιστικά Στοιχεία 2021

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Διεύθυνση:
  Καλημεράκη 6, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200
  Τηλέφωνο: 28423-40222
  Τηλέφωνο Τμήματος Κίνησης Ασθενών: 28423-40121
  Τηλέφωνο Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων: 28423-40123
  Τηλέφωνο Ραντεβού Απογευματινών Ιατρείων: 28423-40124
  Fax:
  28420-25290
  URL:
  http://www.ierapetrahospital.gr/
  Email: info@ierapetrahospital.gr

  Ανεπτυγμένα Τμήματα
  Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας έχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω τμήματα:
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  Παθολογικό
  Πνευμονολογικό
  Παιδιατρικό
  Καρδιολογικό
  Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  Άλλο (Μ.Μ.Α.Φ.(μεταναισθητικής φροντίδας))
  Ορθοπεδικό
  Γυναικολογικό-Μαιευτικό
  Οφθαλμολογικό
  ΩΡΛ
  Χειρουργείο
  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας δεν έχουν αναπτυχθεί τμήματα του Ψυχιατρικού Τομέα 
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  Μικροβιολογικό
  Ακτινοδιαγνωστικό
  Φαρμακευτικό
  ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
  Κοινωνικής Εργασίας
  Ημερήσιας Νοσηλείας
  Διαιτολογίας-Διατροφής
  Παραϊατρικού Προσωπικού

  Τακτικά Ιατρεία
  Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας λειτουργούν τακτικά ιατρεία. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει εποπτικά τα ιατρεία που λειτουργούν στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας και το αντίστοιχο ωράριο λειτουργίας.
  Ιατρείο Ωράριο Λειτουργίας Ημέρες Λειτουργίας Απογευματινό
  Ιατρείο
  Χειρουργικό  8:30-14:30  Όχι 
  Παθολογικό  8:30-14:30  Όχι 
  ΩΡΛ  8:30-14:30  Όχι 
  Ορθοπεδικό  8:30-14:30  Όχι 
  Καρδιολογικό  8:30-14:30  Όχι 
  Οδοντιατρικό  8:30-14:30  Όχι 
  Παιδιατρικό  8:30-14:30  Όχι 
  Οφθαλμολογικό  8:30-14:30  Όχι 
  Γυναικολογικό - Μαιευτικό  8:30-14:30  Όχι 
  Άλλο  (Μικροβιολογικό) 24  Όχι 
  Ακτινολογικό-Ακτινοδιαγνωστικό  24  Όχι 
  Πνευμονολογικό  8:30-14:30  Όχι 

  Ανθρώπινο Δυναμικό
  Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας δραστηριοποιείται ιατρικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:
  • Παθολόγος
  • Πνευμονολόγος
  • Παιδίατρος
  • Καρδιολόγος
  • Χειρουργός
  • Ορθοπεδικός
  • Μαιευτήρας/ Γυναικολόγος
  • Οφθαλμίατρος
  • ΩΡΛ
  • Αναισθησιολόγος
  • Οδοντίατρος
  • Μικροβιολόγος
  • Ακτινολόγος
  • Γενικός Ιατρός
  • Εξειδίκευση- Ιατρός Κλινικής Μικροβιολογίας
  • Αναισθησιολόγος

  Εκπαίδευση-Λοιπές Δραστηριότητες
  Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας δεν λειτουργεί Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Σχολή.