Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας

 

 


Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας βρίσκεται στην πόλη Σητεία του δήμου Σητείας στο νομό Λασιθίου. Άρχισε να λειτουργεί στις 9/4/1947. Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας υπάγονται τα περιφερειακά ιατρεία:
 • Π.Ι. Ζάκρου

 • Π.Ι. Χανδρά

 • Π.Ι. Εξω Μουλιανών

 • Π.Ι. Καρυδίου

 • Π.Ι. Τουρλωτής

 • Π.Π.Ι. Μακρύ Γιαλού

 • Το Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό.
  Διοικητής/υποδιοικητής:  Δαρατσιανού Μαρία.


  Συνοπτικά Απολογιστικά Στοιχεία 2021
  Συνοπτικά Απολογιστικά Στοιχεία 2020

  Στοιχεία επικοινωνίας:
  Διεύθυνση:
  Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3, Ξηροκαμάρες, Σητεία, Τα.Κ. 72300
  Τηλέφωνο: 28433-40100
  Τηλέφωνο Τμήματος Κίνησης Ασθενών: 28433-40240
  Τηλέφωνο Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων: 28433-40185
  Τηλέφωνο Ραντεβού Απογευματινών Ιατρείων: 28433-40200
  Fax:
  28430-25352
  URL:
  http://www.ghsitia.gr/
  Email: ghsitia@ghsitia.gr

  Ανεπτυγμένα Τμήματα
  Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας έχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω τμήματα:
  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  Παθολογικό
  Καρδιολογικό
  Παιδιατρικό
  Πνευμονολογικό
  Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) (Μονάδα Ανοιχτής Φροντίδας)
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  Ορθοπεδικό
  Γυναικολογικό-Μαιευτικό
  Χειρουργείο
  Οφθαλμολογικό
  Αναισθησιολογικό
  ΜΕΘ Αναισθησιολογίας (Μ.Μ.Α.Φ.(Μεταναισθητικής αυξημένης φροντίδας))
  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας δεν έχουν αναπτυχθεί τμήματα του Ψυχιατρικού Τομέα 
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  Μικροβιολογικό
  Ακτινοδιαγνωστικό (Ακτινολογικό)
  Φαρμακευτικό
  ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
  Κοινωνικής Εργασίας
  Ημερήσιας Νοσηλείας
  Διαιτολογίας-Διατροφής
  Παραϊατρικού Προσωπικού

  Τακτικά Ιατρεία
  Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας λειτουργούν τακτικά ιατρεία. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει εποπτικά τα ιατρεία που λειτουργούν στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας και το αντίστοιχο ωράριο λειτουργίας.
  Ιατρείο Ωράριο Λειτουργίας Ημέρες Λειτουργίας Απογευματινό
  Ιατρείο
  Παθολογικό  8:30-14:00  Όχι 
  Παιδιατρικό  8:30-14:00  Όχι 
  Καρδιολογικό  8:30-14:00  Όχι 
  Χειρουργικό  8:30-14:30  Όχι 
  Γυναικολογικό - Μαιευτικό  Όχι 
  Ορθοπεδικό  Όχι 
  Οδοντιατρικό  7:30-15:30  Όχι 
  Οφθαλμολογικό  8:30-14:30  Όχι 
  Ουρολογικό  10:30-14:30  Όχι 
  Διαβητολογικό       
  Νευρολογικό       
  Γενικής Ιατρικής       
  Πνευμονολογικό       
  Ακτινολογικό-Ακτινοδιαγνωστικό       
  Άλλο  (Βιοπαθολογικό)      

  Ανθρώπινο Δυναμικό
  Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας δραστηριοποιείται ιατρικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:
  • Παθολόγος
  • Γενικός Ιατρός/ Παθολόγος
  • Παιδίατρος
  • Νευρολόγος
  • Ουρολόγος
  • Χειρουργός
  • Μαιευτήρας/ Γυναικολόγος
  • Αναισθησιολόγος
  • Οφθαλμίατρος
  • Ορθοπεδικός
  • Οδοντίατρος
  • Μικροβιολόγος
  • Ειδικευόμενος
  • Ακτινοδιαγνώστης
  • Δερματολόγος/ Αφροδισιολόγος

  Εκπαίδευση-Λοιπές Δραστηριότητες
  Στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Σητείας δεν λειτουργεί Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Σχολή.