Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο

 

 


Το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο βρίσκεται στην πόλη Ηράκλειο του δήμου Ηρακλείου στο νομό Ηρακλείου. Άρχισε να λειτουργεί στις 5/5/1954. Το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο προσφέρει υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό.
Διοικητής/υποδιοικητής:  Τερζάκης Κώστας / Κωστάκη Ελευθερία.


Συνοπτικά Απολογιστικά Στοιχεία 2019
Συνοπτικά Απολογιστικά Στοιχεία 2018

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Κνωσσού, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71409 Τ.Θ. 1044
Τηλέφωνο: 2813-408000, 2810-368000
Τηλέφωνο Τμήματος Κίνησης Ασθενών: 2813-408312, 408315, 408317, 408156, 408195, 408196
Τηλέφωνο Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων: 2813-408189, 2813-408193
Τηλέφωνο Ραντεβού Απογευματινών Ιατρείων: 2810-320980 (μετά 15.00)
Fax:
2810-214459
URL:
http://www.venizeleio.gr/
Email: pliroforiki@venizeleio.gr

Ανεπτυγμένα Τμήματα
Στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο έχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω τμήματα:
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Παθολογικό (Παθολογικό Α)
Παθολογικό (Παθολογικό Β)
Αντιφυματικό (Αντιφυματική Μονάδα)
Καρδιολογικό
Παιδιατρικό (Λειτουργεί και ως Καρδιοπαιδιατρικό)
Νεογνολογικό
Πνευμονολογικό
Λοιμωδών Νόσων
Ογκολογίας-Χημειοθεραπείας
Μεσογειακής Αναιμίας
Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων
Τεχνητού Νεφρού
Άλλο (Ημερήσιας Νοσηλείας)
Αιματολογικό
Διαβητολογικό
Γαστρεντερολογικό
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Χειρουργείο (Α)
Χειρουργείο (Β)
Χειρουργείο (Γ)
Ορθοπεδικό (Α)
Ορθοπεδικό (Β)
Ουρολογικό
Οφθαλμολογικό
ΩΡΛ
Γυναικολογικό-Μαιευτικό
Νευροχειρουργικό
Οδοντιατρικό
Γναθοχειρουργικό
Νευροχειρουργικό
ΜΕΘ Αναισθησιολογίας (Μ.Μ.Α.Φ. (Μεταναισθητικής Αυξημένης Φροντίδας))
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψυχιατρικό
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αιματολογικό
Μαστογραφίας
Υπερήχων απλών
Πυρηνικής Ιατρικής (IN VITRO)
Ορμονολογικό Εργαστήριο
Αντιφυματιολογικών Εξετάσεων
Αξονικός Τομογράφος
Ανοσολογικό
Βιοχημικό
Κυτταρολογικό
Παθολογοανατομικό
Αιμοδοσίας (Πήξης, ΝΑΤ, Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας, COOMBS, AIDS)
Μικροβιολογικό (Ιολογικό, Καλλιέργειες B.KOCH)
Μαγνητικός Τομογράφος
Φαρμακευτικό
Ιστοσυμβατότητας
Ακτινοδιαγνωστικό
Άλλο (Οστικής Πυκνότητας)
ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Οικογενειακού Προγραμματισμού
Ημερήσιας Νοσηλείας
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Κοινωνικής Εργασίας
Διαιτολογίας-Διατροφής
Παραϊατρικού Προσωπικού
Άλλο (Ψυχολογική Υπηρεσία)

Τακτικά Ιατρεία
Στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο λειτουργούν τακτικά ιατρεία. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει εποπτικά τα ιατρεία που λειτουργούν στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο και το αντίστοιχο ωράριο λειτουργίας.
Ιατρείο Ωράριο Λειτουργίας Ημέρες Λειτουργίας Απογευματινό
Ιατρείο
Παθολογικό  (Α) Όχι 
Παθολογικό  (Β) Όχι 
Καρδιολογικό  (Τεστ Κοπώσεως, Υπέρηχοι, Holter) 2 ή 3  Ναι 
Ψυχιατρικό  (Ψυχολογίας)   Όχι 
Παιδιατρικό  2 ή 3  Ναι 
Νεογνολογικό  2,5  Όχι 
Νευρολογικό  Ναι 
Αιματολογικό  Ναι 
Γαστρεντερολογικό  Όχι 
Ενδοκρινολογικό  Ναι 
Νεφρολογικό  Όχι 
Πνευμονολογικό  Όχι 
Ηπατολογικό  Όχι 
Ογκολογίας-Χημειοθεραπείας  Όχι 
Χειρουργικό  (Μικροεπεμβάσεις) Ναι 
Ορθοπεδικό  (Α) 2 ή 3  Ναι 
Ορθοπεδικό  (Β) 2 ή 3  Ναι 
Ουρολογικό  Ναι 
Οφθαλμολογικό  ( Ιατρείο Βυθού, Γλαυκώματος) Ναι 
ΩΡΛ  Ναι 
Γυναικολογικό - Μαιευτικό  Όχι 
Νευροχειρουργικό    Ναι 
Γναθοχειρουργικό    Ναι 
Οδοντιατρικό    Όχι 
Οικογενειακού Προγραμματισμού    Όχι 
Ψυχιατρικό    Όχι 
Άλλο  (ΜΕΘ)   Όχι 
Διαβητολογικό    Ναι 
Αγγειολογικό    Όχι 
Άλλο  (Ακουολογικό)   Όχι 
Πόνου    Όχι 
Αντιφυματικό -Φυματιολογικό     

Ανθρώπινο Δυναμικό
Στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο δραστηριοποιείται ιατρικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:
 • Κυτταρολόγος
 • Αιματολόγος
 • Ακτινοδιαγνώστης
 • Αναισθησιολόγος
 • Μικροβιολόγος
 • Γαστρεντερολόγος
 • Ενδοκρινολόγος
 • Καρδιολόγος
 • Κυτταρολόγος
 • Μαιευτήρας/ Γυναικολόγος
 • Νευρολόγος
 • Νευροχειρούργος
 • Νεφρολόγος
 • Παθολόγος Ογκολόγος
 • Ορθοπεδικός
 • Οδοντίατρος
 • Ουρολόγος
 • Οφθαλμίατρος
 • Παθολογοανατόμος
 • Παθολόγος
 • Παιδίατρος
 • Ιατρός Πυρηνικής Ιατρικής
 • Φυματιολόγος- Πνευμονολόγος
 • Χειρουργός Γενικής Χειρουργικής
 • Ψυχίατρος
 • ΩΡΛ
 • Άλλη ειδικότητα (Εντατικολογίας Νεογνών)
 • Εξειδίκευση- Νεογνολόγος
 • Αιματολόγος Εργαστηρίων
 • Ειδικευόμενος
 • Αγροτικός Ιατρός
 • Εξειδίκευση- Ιατρός Εντατικολογίας
 • Άλλη ειδικότητα (Ακτινοφυσικής)
 • Δερματολόγος
 • Παιδοψυχίατρος
 • Γναθοχειρουργός
 • Γενικός Ιατρός

Εκπαίδευση-Λοιπές Δραστηριότητες
Στους χώρους του Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο, λειτουργεί Σχολή. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο-Πανάνειο.