Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο Άγιος Γεώργιος

 

 


Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο Άγιος Γεώργιος βρίσκεται στην πόλη Χανιά του δήμου Χανίων στο νομό Χανίων. Άρχισε να λειτουργεί στις 29/4/44. Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο Άγιος Γεώργιος προσφέρει υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό.
Διοικητής/υποδιοικητής:  Μπέας Γεώργιος / Μπολώτης Εμμανουήλ.


Συνοπτικά Απολογιστικά Στοιχεία 2022
Συνοπτικά Απολογιστικά Στοιχεία 2021

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση:
Μουρνιές, Χανιά, Τ.Κ. 73300
Τηλέφωνο: 28213-42000, 28210-22000
Τηλέφωνο Τμήματος Κίνησης Ασθενών: 28213-42242, 28213-42244
Τηλέφωνο Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων: 2821071010
Τηλέφωνο Ραντεβού Απογευματινών Ιατρείων: 28210-71010, 2821342572-352 (μετά 15.00)
Fax:
28210-71112
URL:
http://www.chaniahospital.gr/
Email: info@chaniahospital.gr

Ανεπτυγμένα Τμήματα
Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο Άγιος Γεώργιος έχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω τμήματα:
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Παθολογικό (Παθολογικός Α)
Παθολογικό (Παθολογικός Β)
Καρδιολογικό (Μονάδα Εμφραγμάτων)
Παιδιατρικό
Νεφρολογικό
Πνευμονολογικό
Ογκολογικό
Αιματολογικό (Μονάδα Αιμοδοσίας)
Νευρολογικό
Δερματολογικό
Γαστρεντερολογικό
Φυσικής Ιατρικής-Φυσιολογίας (Αποκ/σης)
Μονάδα Νεογέννητων
Ηπατολογικό
Ενδοκρινολογικό
Αιμοδυναμικό (Μονάδα αιμοδυναμικής και Νευροφυσιολογίας)
Διαβητολογικό
Μελέτης Ύπνου
Λοιμωδών Νόσων
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ)
Τεχνητού Νεφρού
Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Χειρουργείο (Α)
Χειρουργείο (Β)
Οφθαλμολογικό
Γυναικολογικό-Μαιευτικό
ΩΡΛ
Ουρολογικό
Ορθοπεδικό
Νευροχειρουργικό
Οδοντιατρικό
Παιδοχειρουργικής (Δεν λειτουργεί)
Άλλο (Θώρακος-Αγγείων (Δεν λειτουργεί))
Ανάνηψης
Ιατρείο Πόνου
Μαστού
Αναισθησιολογικό
Μονάδα ΜΕΘ-ΜΕΠ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψυχιατρικό
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αιματολογικό
Ακτινοδιαγνωστικό
Μικροβιολογικό
Αιμοδοσίας (Εργαστήριο)
Παθολογοανατομικό
Κυτταρολογικό
Αιμοδοσίας (Σταθμός)
Αξονικός Τομογράφος
Αιματολογικό (Κλινικής Αιματολογίας)
Βιοχημικό
Φυσικοθεραπευτήριο
Οδοντιατρικό
Φαρμακευτικό
Πυρηνικής Ιατρικής
Ιατρικής Φυσικής
Φαρμακευτικό
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας
Μαγνητικός Τομογράφος
ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Βραχείας Νοσηλείας
Μονάδα Μεταγγίσεων
Ημερήσιας Νοσηλείας
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Μονάδα AIDS
Κοινωνικής Εργασίας
Διαιτολογίας-Διατροφής
Παραϊατρικού Προσωπικού

Τακτικά Ιατρεία
Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο Άγιος Γεώργιος λειτουργούν τακτικά ιατρεία. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει εποπτικά τα ιατρεία που λειτουργούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο Άγιος Γεώργιος και το αντίστοιχο ωράριο λειτουργίας.
Ιατρείο Ωράριο Λειτουργίας Ημέρες Λειτουργίας Απογευματινό
Ιατρείο
Χειρουργικό  (Αιμοστατικό) 8:30-11:00  ΝΑΙ 
Παθολογικό  (Β) 8:30-14:00  2 & 1 ανά 15ήμερο  Ναι 
Διαβητολογικό  8:00-14:00  ΝΑΙ 
Καρδιολογικό  8:30-14:00  Ναι 
Παιδιατρικό  9:00-14:00  ΝΑΙ 
Νεφρολογικό  9:00-13:00  ΝΑΙ 
Πνευμονολογικό  9:00-13:00  ΟΧΙ 
Ογκολογικό  9:00-12:00  ΟΧΙ 
Ρευματολογικό       
Νευρολογικό  8:30 ως πέρας  Όχι 
Ιατρείο Πόνου       
Νεογνολογικό       
Παχυσαρκίας  (Παιδικής Παχυσαρκίας)      
Ύπνου       
Μαστού      ΝΑΙ 
Ενδοκρινολογικό       
Ηπατολογικό       
Ακτινολογικό-Ακτινοδιαγνωστικό      ΝΑΙ 
Άλλο  (Ιατρείο Υπερηχογραφήματος Νεογνού-Παιδικού Ισχίου)     ΝΑΙ 
Άλλο  (Αξονικός Τομογράφος και Μαγνητικός Τομογράφος)     ΝΑΙ 
Ψυχιατρικό       
Κυτταρολογικό       
Φυσιατρικό       
Άλλο  (Μικροβιολογικό)      
Αιματολογικό       
Αναισθησιολογικό       
Γαστρεντερολογικό       
Οδοντιατρικό       
Ορθοπεδικό       
Ουρολογικό       
Οφθαλμολογικό       
ΩΡΛ       

Ανθρώπινο Δυναμικό
Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο Άγιος Γεώργιος δραστηριοποιείται ιατρικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:
 • Αιματολόγος
 • Ακτινοδιαγνώστης
 • Αναισθησιολόγος
 • Μικροβιολόγος
 • Γαστρεντερολόγος
 • Καρδιολόγος
 • Μαιευτήρας/ Γυναικολόγος
 • Νευρολόγος
 • Νευροχειρούργος
 • Νεφρολόγος
 • Παθολόγος Ογκολόγος
 • Ορθοπεδικός
 • Οδοντίατρος
 • Ουρολόγος
 • Οφθαλμίατρος
 • Χειρουργός Θώρακα
 • Παθολόγος
 • Παιδίατρος
 • Ενδοκρινολόγος
 • Χειρουργός Γενικής Χειρουργικής
 • ΩΡΛ
 • Αιματολόγος Εργαστηρίων
 • Παθολογοανατόμος
 • Παιδοχειρουργός
 • Ψυχίατρος
 • Πνευμονολόγος

Εκπαίδευση-Λοιπές Δραστηριότητες
Στους χώρους του Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο Άγιος Γεώργιος, λειτουργεί Σχολή. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο Άγιος Γεώργιος.