Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

 

 


Το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου βρίσκεται στην πόλη Άγιος Νικόλαος του δήμου Αγίου Νικολάου στο νομό Λασιθίου. Άρχισε να λειτουργεί στις 5/4/1940. Το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου προσφέρει υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό.
Διοικητής/υποδιοικητής:  Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ.


Συνοπτικά Απολογιστικά Στοιχεία 2021
Συνοπτικά Απολογιστικά Στοιχεία 2020

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση:
Κωνστ. Παλαιολόγου και Κνωσσού, Άγιος Νικόλαος, Τα.Κ. 72100
Τηλέφωνο: 28413-43000
Τηλέφωνο Τμήματος Κίνησης Ασθενών: 28413-43574, 28413-43572
Τηλέφωνο Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων: 28413-43575, 28413-43576
Τηλέφωνο Ραντεβού Απογευματινών Ιατρείων: 28413-43606
Fax:
28410-83327
URL:
http://www.agnhosp.gr/
Email: info@agnhosp.gr

Ανεπτυγμένα Τμήματα
Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έχουν αναπτυχθεί τα παρακάτω τμήματα:
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Παθολογικό
Καρδιολογικό
Παιδιατρικό
Γαστρεντερολογικό
Δερματολογικό
Πνευμονολογικό
Νευρολογικό
Τεχνητού Νεφρού
Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας
Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Χειρουργείο
Ουρολογικό
Γυναικολογικό-Μαιευτικό
Ορθοπεδικό
ΩΡΛ
Οφθαλμολογικό
Αναισθησιολογικό
Εντατικής Θεραπείας
Νευροχειρουργικό
ΜΕΘ Αναισθησιολογίας (Μ.Μ.Α.Φ.(Μεταναισθητικής Αυξημένης Φροντίδας))
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψυχιατρικό (Ψυχαργώ)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Μικτό Μικροβιολογικό-Βιοχημικό
Αιματολογικό
Φαρμακευτικό
Αιμοδοσίας
Παθολογοανατομικό
Ακτινοδιαγνωστικό
Κυτταρολογικό
ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Βραχείας Νοσηλείας
Κοινωνικής Εργασίας
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Διαιτολογίας-Διατροφής
Παραϊατρικού Προσωπικού

Τακτικά Ιατρεία
Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου λειτουργούν τακτικά ιατρεία. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει εποπτικά τα ιατρεία που λειτουργούν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και το αντίστοιχο ωράριο λειτουργίας.
Ιατρείο Ωράριο Λειτουργίας Ημέρες Λειτουργίας Απογευματινό
Ιατρείο
Παθολογικό  8:30-14:00  Όχι 
Χειρουργικό  8:30-14:00  Ναι 
Ουρολογικό  8:30-14:00  Όχι 
Γυναικολογικό - Μαιευτικό  8:30-14:00  Ναι 
Παιδιατρικό  8:30-14:00  Όχι 
ΩΡΛ  8:30-14:00  Ναι 
Οφθαλμολογικό  8:30-14:00  Όχι 
Καρδιολογικό  8:30-14:00  Όχι 
Ορθοπεδικό  8:30-14:00  Ναι 
Οδοντιατρικό  8:30-14:00  Όχι 
Δερματολογικό  8:30-14:00  Όχι 
Νευρολογικό  8:30-14:00  Όχι 
Πνευμονολογικό  8:30-14:00  Όχι 
Διαβητολογικό  8:30-14:00  Όχι 
Μαστού  8:30-14:00  Όχι 
Γαστρεντερολογικό       
Πνευμονολογικό       
Αιματολογικό       
Ακτινολογικό-Ακτινοδιαγνωστικό       
Αναισθησιολογικό       
Κυτταρολογικό       
Ψυχιατρικό       
Άλλο  (Βιοπαθολογικό)      

Ανθρώπινο Δυναμικό
Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δραστηριοποιείται ιατρικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:
 • Πνευμονολόγος
 • Αιματολόγος
 • Ακτινοδιαγνώστης
 • Αναισθησιολόγος
 • Μικροβιολόγος
 • Δερματολόγος/ Αφροδισιολόγος
 • Καρδιολόγος
 • Μαιευτήρας/ Γυναικολόγος
 • Νευρολόγος
 • Νεφρολόγος
 • Ορθοπεδικός
 • Οδοντίατρος
 • Ουρολόγος
 • Οφθαλμίατρος
 • Παθολογοανατόμος
 • Παθολόγος
 • Παιδίατρος
 • Φυματιολόγος- Πνευμονολόγος
 • Χειρουργός Γενικής Χειρουργικής
 • ΩΡΛ
 • Νευροχειρούργος
 • Παθολογοανατόμος

Εκπαίδευση-Λοιπές Δραστηριότητες
Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου δεν λειτουργεί Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Σχολή.