Οδηγοί διαχείρισης εκτάκτων αναγκών

Η σωστή ενημέρωση συμβάλλει στην αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτοπροστασίας από φυσικές καταστροφές, εγχειρίδιο που συντάχθηκε με βάση τον οδηγό "Ξέρεις πώς να προστατευτείς;" της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από το Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ