Δημοσιεύσεις των Μονάδων Υγείας της Κρήτης στη Διαύγεια

Παρακάτω, αναφέρονται οι σύνδεσμοι στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ για τα νοσοκομεία της Κρήτης και τη Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ)

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ