7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Αγωγή και Προαγωγή Υγείας

Στην παρούσα ενότητα, αναφέρονται οι εγκεκριμένες από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και τα αρμόδια Υπουργεία (Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας. Σε κάθε υποενότητα αναρτώνται το εκπαιδευτικό υλικό, τα συνοδευτικά αυτού έντυπα και λοιπά βοηθητικά αρχεία.