Αγωγή και Προαγωγή Υγείας

Στην παρούσα ενότητα, αναφέρονται οι εγκεκριμένες από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης και τα αρμόδια Υπουργεία (Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) δράσεις Αγωγής και Προαγωγής Υγείας. Σε κάθε υποενότητα αναρτώνται το εκπαιδευτικό υλικό, τα συνοδευτικά αυτού έντυπα και λοιπά βοηθητικά αρχεία.

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ