7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προαγωγή της εθελοντικής αιμοδοσίας

Μαρ 6 2018 8:06 πμ

Στο πλαίσιο της «ανάπτυξης και οργάνωσης Εθνικού Πιλοτικού Προγράμματος για την ανάπτυξη της Εθελοντικής Αιμοδοσίας»,  η Διοίκηση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης και Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), διαμόρφωσαν έντυπο και οπτικοακουστικό παιδαγωγικό υλικό για την προαγωγή της εθελοντικής αιμοδοσίας, με σκοπό τη χρήση αυτού σε δράσεις/παρεμβάσεις αγωγής υγείας για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα εθελοντικής προσφοράς αίματος. Σε συνέχεια της υπ' αρ.  Φ13.1/201062/Δ2/20-11-2017 έγκρισης των προγραμμάτων αγωγής υγείας εθνικής εμβέλειας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Πρόγραμμα Προαγωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας αποτελεί ένα εθνικό προγράμμα παρέμβασης, που βασίζεται στην ενημέρωση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας σε συνέχεια της υπ' αρ. 105/15-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΡ2Τ469Η2Ι-Ι0Α) απόφασης της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με θέμα "Υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων για θέματα υγείας σε σχολικές μονάδες στο πλαίσιο της Αγωγής και Προαγωγής Υγείας σε Εθνικό και Περιφερειακό Επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης". 

Το υλικό απευθύνεται σε μαθητές 11-18 ετών και περιλαμβάνει, παρουσίαση (power point), βίντεο, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια και παιδαγωγικό υλικό.  Οι παρουσιάσεις είναι ωφέλιμο να πλαισιώνονται από δράσεις ενεργητικής μάθησης βιωματικού χαρακτήρα, όπως π.χ. σκίτσα/ζωγραφική, σύνταξη κειμένου ή μηνυμάτων, αφήγηση ιστοριών από παράλληλη αξιοποίηση εμπειριών στην οικογένεια ή του οικείου περιβάλλοντος, παιχνίδια – δρώμενα, κ.α. σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων. Το εκπαιδευτικό υλικό των δράσεων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του υπουργείου υγείας: http://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-prwtobathmias-frontidas-ygeias/draseis-kai-programmata-agwghs-ygeias/draseis-kai-parembaseis-eyaisthhtopoihshs-kai-enhmerwshs-toy-mathhtikoy-plhthysmoy

(ενότητα «Υγεία» - «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» - «Δράσεις και προγράμματα αγωγής υγείας» - «Δράσεις και παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού»).

Οι δράσεις υλοποιούνται βάσει του εγκεκριμένου και αναρτημένου εκπαιδευτικού υλικού και η παραποίηση του από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας συνιστά λόγω διαγραφής τους από τα θεματικά δίκτυα αγωγής και προαγωγής υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Παράρτημα Α (έντυπα)

  • Απολογιστικό Δελτίο Δράσης Αγωγής και Προαγωγής Υγείας (.docx)

Βοηθητικά Αρχεία

  • Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας για την Προαγωγή της Εθελοντικής Αιμοδοσίας (xls)
  • Στοιχεία επικοινωνίας Μονάδων Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Χανίων (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ρεθύμνου (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ηρακλείου (xls)
  • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Λασιθίου (xls)