7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Λοιπά προγράμματα Αγωγής Υγείας Εθνικού επιπέδου

Ιαν 29 2019 8:06 πμ

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18ΖΦΑΥ4,6(2018)/Γ.Π.οικ.78038/11-10-2018 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού σε εθνικό επίπεδο και της υπ' αρ. 939/04-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΛΨ469Η2Ι-ΡΥΓ) απόφασης της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης με θέμα "Ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε εθνικό επίπεδο στην περιοχή ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019", υλοποιούνται από επαγγελματίες υγείας και δημόσιας υγείας στην περιοχή ευθύνης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, οι παρακάτω θεματικοί άξονες εθνικού επιπέδου:

 • ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ: Το υλικό απευθύνεται σε μαθητές 11-18 ετών και περιλαμβάνει, παρουσίαση (power point), βίντεο, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια και παιδαγωγικό υλικό.  Οι παρουσιάσεις είναι ωφέλιμο να πλαισιώνονται από δράσεις ενεργητικής μάθησης βιωματικού χαρακτήρα, όπως π.χ. σκίτσα/ζωγραφική, σύνταξη κειμένου ή μηνυμάτων, αφήγηση ιστοριών από παράλληλη αξιοποίηση εμπειριών στην οικογένεια ή του οικείου περιβάλλοντος, παιχνίδια – δρώμενα, κ.α. σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους γονέων. 
 • ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού. Ενδείκνυται να υλοποιείται την περίοδο από Μάρτιο έως Ιούνιο και στο πλαίσιο μαθημάτων που υπάγονται στις Φυσικές Επιστήμες, συμπεριλαμβανόμενης και της Μελέτης Περιβάλλοντος.
 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ: Απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και Γυμνασίου.
 • Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: Απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού (Ε΄, ΣΤ΄) και Γυμνασίου.
 • ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ: Αποτελεί ένα σύνολο προγραμμάτων και ειδικότερα:
 • "ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΕΡΟ": Απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, προτείνεται να υλοποιείται από Απρίλιο έως Ιούνιο.
 • "ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ": Απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου.
 • "ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ": Απευθύνεται σε παιδιά Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και προτείνεται να υλοποιείται εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.
 • "ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ": Απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου και προτείνεται να υλοποιείται εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.
 • ΥΓΙΗΣ ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΒΑΔΙΣΗ: Η παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού και μπορεί να υλοποιηθεί από ιατρούς, φυσικοθεραπευτές και επισκέπτες υγείας.
 • ΥΓΙΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ – ΑΝΑΠΝΕΩ ΚΑΘΑΡΟ ΑΕΡΑ: Η παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου.

Το εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό για τους αναφερόμενους θεματικούς άξονες είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr (Υγεία --> Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας --> Δράσεις, Παρεμβάσεις και Προγράμματα Αγωγής Υγείας --> Αγωγή Υγείας --> Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μαθητικού πληθυσμού). 

Οι δράσεις υλοποιούνται βάσει του εγκεκριμένου και αναρτημένου εκπαιδευτικού υλικού και η παραποίηση του από τους συμμετέχοντες επαγγελματίες υγείας συνιστά λόγω διαγραφής τους από τα θεματικά δίκτυα αγωγής και προαγωγής υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

Παράρτημα Α (έντυπα)

 • Απολογιστικό Δελτίο Δράσης Αγωγής και Προαγωγής Υγείας (.docx)

Βοηθητικά Αρχεία

 • Δίκτυο Επαγγελματιών Υγείας ανά θεματική περιοχή και μονάδα υγείας (xls)
 • Συντονιστές Δράσεων Αγωγής Υγείας ανά μονάδα υγείας (xls)
 • Στοιχεία επικοινωνίας Μονάδων Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Χανίων (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ρεθύμνου (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Ηρακλείου (xls)
 • Σχολικές μονάδες ανά μονάδα υγείας αναφοράς - Νομός Λασιθίου (xls)