Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Μαιευτικής Φροντίδας

Φεβ 18 2019 12:03 μμ

Η ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας προς τις γυναίκες και την οικογένεια, οι οποίες εστιάζονται στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων μαιευτικών υπηρεσιών, υλοποιούνται σε όλες τις Δομές  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που διαθέτουν μαία και στα Νοσοκομεία της περιοχής αρμοδιότητας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης από Μαίες/Μαιευτές και περιλαμβάνουν δράσεις αγωγής υγείας στη κοινότητα σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ενημερώσεις για την προετοιμασία γονεϊκότητας (ψυχοπροφυλακτική) καθώς και δράσεις πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μέσω της διενέργειας τεστ ΠΑΠ. Στον πίνακα (εδώ) μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες ανά μονάδα υγείας υπηρεσίες υγείας. 

Στα πλαίσια της ανάπτυξης ολοκληρωμένων Πρωτοβάθμιων Μαιευτικών Υπηρεσιών, του καλύτερου συντονισμού αυτών και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού των μονάδων υγείας,  συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας Μαιών/Μαιευτών, υπό την εποπτεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης  η οποία ανέπτυξε προτυποποιημένο, υποστηρικτικό, εποπτικό εκπαιδευτικό υλικό Μαιευτικών Υπηρεσιών σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Ειδικότερα, το ενιαίο εποπτικό υλικό που παράχθηκε αφορά στον προσυμπτωματικό έλεγχο και την προετοιμασία γονεϊκότητας (ψυχοπροφύλαξη) και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Αφίσα για τα μαθήματα ψυχοπροφύλαξης (ενδεικτική αφίσα)*
  • Αφίσα για Τεστ Παπανικολάου (ενδεικτική αφίσα)*
  • Παρουσιάσεις (power point) που αφορούν δομημένα μαθήματα ψυχοπροφύλαξης.

Τα δομημένα μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας απαρτίζονται από παρουσιάσεις σε έξι θεματικές περιοχές, κάθε μία από τις οποίες αναπτύσσεται με τη χρήση διαφορετικών παρουσιάσεων. Το σύνολο όλων των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμο εδώ, ενώ μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλες τις παρουσιάσεις, χρησιμοποιώντας την βασική παρουσίαση**.  

1ο ΜΑΘΗΜΑ

1. Μαθήματα προετοιμασίας Γονεικότητας – Εισαγωγή (.pptx)

2. Διατροφή στην Κύηση (.pptx)

3. Ενοχλήσεις στην Κύηση (.pptx)

4. Άσκηση κατά την Κύηση (.pptx)

5. Αναπνοές – Χαλάρωση (προτείνεται η επανάληψή του στο τέλος των μαθημάτων 1-2-3-4 για καλύτερη εμπέδωση αυτών) (.pptx)

2ο ΜΑΘΗΜΑ

1. Ανατομία Γεννητικού Συστήματος (.pptx)

2. Μύες περινέου – Ασκήσεις (.pptx)

3. Κανόνες Υγιεινής στην Κύηση (.pptx)

4. Ορμόνες της Κύησης (.pptx)

5. Αναπνοές - Χαλάρωση (.pptx)

3ο ΜΑΘΗΜΑ

1. Έναρξη Τοκετού - 1ο Στάδιο (.pptx)

2. Πρόκληση Τοκετού (.pptx)

3. Προβολή Βίντεο (λίστα βίντεο, .zip)

4. Θέσεις και Στάσεις κατά τον Τοκετό (.pptx)

5. Αναπνοές - Χαλάρωση (.pptx)

4ο ΜΑΘΗΜΑ

1. Εξώθηση - 2ο Στάδιο (.pptx)

2. Υστεροτοκία - 3ο Στάδιο (.pptx)

3. Η 1η ώρα μετά τον Τοκετό (.pptx)

4. Αναλγησία - Καισαρική (.pptx)

5. Αναπνοές – Χαλάρωση (.pptx)

5ο ΜΑΘΗΜΑ

1. Θηλασμός (.pptx)

2. Συνήθη Προβλήματα (.pptx)

3. Εναλλακτικοί Τρόποι Σίτισης (.pptx)

4. Τράπεζα Γάλακτος (.pptx)

5. Ο ρόλος του Πατέρα  (.pptx)

6ο ΜΑΘΗΜΑ

1. Λοχεία – Αντισύλληψη – Ψυχολογία (.pptx)

2. Διατροφή στην Λοχεία - Θηλασμό (.pptx)

3. Περιποίηση Νεογνού (.pptx)

Η Διοίκηση της 7ης Υ.Πε Κρήτης ευχαριστεί θερμά την ομάδα εργασίας για το εξαίρετο έργο της και τα μέλη του Δικτύου Μαιών – Μαιευτών Κρήτης για την μέχρι σήμερα ανάπτυξη δράσεων παροχής υπηρεσιών μαιευτικής φροντίδας προς τους πολίτες, οι οποίες ενισχύουν το επίπεδο Περιγεννητικής Φροντίδας και συμβάλουν στην ενημέρωση και βελτίωση της κατάστασης υγείας των γυναικών και της οικογένειας αυτών. 

* Προσαρμόζονται στις ανάγκες της εκάστοτε μονάδας Υγείας από τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. 

** Για να λειτουργήσει η βασική παρουσίαση, κατεβάστε το σύνολο όλων των παρουσιάσεων (διαθέσιμο εδώ), αποσυμπιέστε το αρχείο και μην αλλάξετε το όνομα των παρουσιάσεων. Όλες οι παρουσίασεις πρέπει να είναι στον ίδιο ηλεκτρονικό φάκελο. Σε κατάσταση προβολής της παρουσίασης, μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλες τις παρουσιάσεις (με το πλήκτρο Esc επανέρχεστε στη βασική παρουσίαση). 

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ