7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Ιαν 11 2019 11:59 πμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/129/48805/03-01-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (69ΔΥ465ΧΘΨ-5ΔΒ) και θέμα:

«Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση

Επιστροφή