7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Φεβ 12 2019 11:30 πμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/130/4290,5759/06-02-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (Ω11Η465ΧΘΨ-ΝΔΥ) και θέμα:

«Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή»

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση

Επιστροφή