7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)»

Ιαν 11 2019 11:52 πμ

To με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/422/48312/24-12-2018 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (69ΩΝ465ΧΘΨ-Α9Β) και θέμα:

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης

Ασύλου (EASO)».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση

Επιστροφή