7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA)»

Μαρ 12 2018 1:32 μμ

Τo υπ. Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/286/6514/01-03-2018 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (ΨΟΧΞ465ΧΘΨ-ΦΒ3) και θέμα:«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA)»

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση

Επιστροφή