7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)»

Ιαν 11 2019 12:01 μμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/423/47016/24-12-2018 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (7ΜΑΥ465ΧΘΨ-Ο40) και θέμα:

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου

(EASO)».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση

Επιστροφή