7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency)»

Φεβ 12 2019 11:28 πμ

Τo με Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/439/4040/06-02-2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (6Α9Δ465ΧΘΨ-ΧΕ9) και θέμα:

«Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και

Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency)»

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση

Επιστροφή