7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)»

Φεβ 14 2018 11:17 πμ

Τo υπ. Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/281/4933/06-02-2018 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (6ΡΓ6465ΧΘΨ-Ζ50) και θέμα:

«Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση

Επιστροφή