7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

«Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων με την 71η Εκπαιδευτική Σειρά (2018 – 2019) της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ)»

Φεβ 14 2018 11:19 πμ

Τo υπ. Αριθ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/18/2265/23-01-2018 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

με ΑΔΑ: (9ΧΦΖ465ΧΘΨ-2ΗΡ) και θέμα:

«Εκπαίδευση Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικών Υπαλλήλων

με την 71η Εκπαιδευτική Σειρά (2018 – 2019) της Σχολής Εθνικής Άμυνας

(ΣΕΘΑ)».

Αρχείο: Αναλυτικά η πρόσκληση

Επιστροφή